• 00421 907 535 699
  • bosakandrej@bosakandrej.sk

Modernizácia trate Sklene – Ostrov