• 00421 907 535 699
  • bosakandrej@bosakandrej.sk

Home

BOSAK ANDREJ

stavebná firma pôsobí od roku 2001. Firma sa zo začiatku venovala pozemným stavbám. Postupom času sme prešli na železničné staviteľstvo, kde spolupracujeme s partnermi z Českej republiky ako sú Subterra a. s., Alpine a. s., OHL ŽS. Venujeme sa hlavne práci na železničných spodkoch a zvrškoch. Naše práce vykonávame najmä v okolí Brna, Plzne a Olomouca, kde pôsobí aj sídlo našej firmy. Zamestnanci spĺňajú všetky požiadavky na vykonávanie prác na železniciach v ČR. 

Pre vstup na železničné trate sú zemestnanci vyškolení. Veľký dôraz sa kladie na BOZP. Vedúci zemestnanci prešli skúškami F 01, F 02, F04.

Medzi hlavné činnosti firmy patrí: Novostavby a rekonštrukcie železničných tratí, stavby mostov a priepustov, oporných múrov, výstavba a rekonštrukcia podzemných stavieb, projektová a inžinierska činnosť, meranie, diagnostika a prenájom mechanizmov.


 

Naša práca

Certifikáty